Kohoutovický kurýr

Zpravodaj Kohoutovický kurýr je vydáván Zastupitelstvem městské části Brno-Kohoutovice v nákladu 6 000 výtisků bezplatně pro občany, organizace a firmy v MČ Brno-Kohoutovice.