Pozvánka na II. zasedání ZMČ dne 17. 12. 2014

Pozvánka na II. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Kohoutovice dne 17.12.2014

01 zmcpozv0214.pdf
02 Z 22 Kontrola úkolu.pdf
03 Z 09 Zpráva o činnosti FV ZMČ.pdf
04 Z 09 Přílohy.pdf
05 Z 10 Zpráva o činnosti KV ZMČ.pdf
06 Z 10 Příloha č. 1.pdf
07 Z 24 Zprava o cinnosti VpNM ZMČ.pdf
08 Z 24 Příloha.pdf
09 Z 25 Odvolání členů Dozorčí rady společnosti MOP BRNO, spol. s r.o.pdf
10 Z 21 Návrh plánu práce orgánů MČ Brno-Kohoutovice na rok 2015.pdf
11 Z 21 Příloha.xlsx
12 Z 19 Změna Zásad pro vydávání zpravodaje Kohoutovický kurýr141.pdf
13 Z 20 Zřízení pracovní skupiny pro aktualizaci Jednacího řádu ZMČ Brno-Kohoutovice142.pdf
14 Z 14 Návrh aktualizace zřizovací listiny MŠ Adélka, Brno, U Velké ceny 8, p.o.pdf
15 Z 14 Příloha č. 1, 2.pdf
16 Z 14 Příloha č. 3.pdf
17 Z 14 Příloha č. 4.pdf
18 Z 15 Návrh aktualizace zřizovací listiny MŠ Brno, Bellova 2, p.o.pdf
19 Z 15 Příloha č. 1, 2.pdf
20 Z 15 Příloha č. 3.pdf
21 Z 15 Příloha č. 4.pdf
22 Z 16 Návrh aktualizace zřizovací listiny MŠ Brno, Libušina tř. 29, p.o.pdf
23 Z 16 Příloha č. 1, 2.pdf
24 Z 16 Příloha č. 3.pdf
25 Z 16 Příloha č. 4.pdf
26 Z 17 Návrh aktualizace zřizovací listiny ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2, p.o.pdf
27 Z 17 Příloha č. 1, 2.pdf
28 Z 17 Příloha č. 3.pdf
29 Z 17 Příloha č. 4.pdf
30 Z 18 Návrh aktualizace zřizovací listiny ZŠ Brno, Pavlovská 16, p.o.pdf
31 Z 18 Příloha č. 1,2.pdf
32 Z 18 Příloha č. 3.pdf
33 Z 18 Příloha č. 4.pdf
34 Z 23 Žádost o udělení souhlasu k podání žádosti o dotaci na regeneraci panelového sídliště v MČ Brno-Kohoutovice VII. etapa.pdf
35 Z 23 Přílohy.pdf
37 Z 06 Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice a finančního plánu VHČ na rok 2015.pdf
38 Z 06 Přílohy.pdf
39 Z 07 Účetní odpis pohledávek.pdf
40 Z 07 Příloha.pdf
41 Z 08 Návrh rozpočtového opatření číslo 25-2014.pdf
42 Z 08 Příloha.pdf
43 Z 011 Úprava finančního plánu VHČ na rok 2014.pdf
44 Z 011 Přílohy.pdf
45 Z 13 Návrhy změn OZV SMB, o regulaci provozu loterí a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpeční veřejného pořádku.pdf
46 Z 13 Příloha č. 1.pdf
47 Z 13 Příloha č. 2.pdf
48 Z 13 Příloha č. 3.pdf
49 Z 12 Pprodej bytových jednotek z vlastnictví SMB a schválení uzavření kupních smluv.pdf
50 Z 12 Příloha.pdf